Select Page

Türkiye’deki mülteci korumasına yönelik çabaları özetleyecek “Mülteciler ve Sosyal Uyum” başlıklı sunum; yasal mevzuat, vakıalar ve sosyal uyumda yaşanan zorluklara odaklanarak toplum, devlet ve uluslararası topluluğun konuya olan katkılarını ele alacaktır. Sunumda özellikle konuya yönelik sayısal verilerle diğer sosyal gerçeklikler, mülteci krizine yönelik gerçekleştirilmiş çalışmalar ve daha önce yaşanmamış bir krize çözüm bulma çabalarındaki gündelik zorluklar incelenecektir.

  • Tarih: 17.06.2021
  • Saat: 11:00
  • Yer: Online – ZOOM

Akif Atlı 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuş ve 1991 yılından beri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde çalışmaktadır.

Akif Atlı kariyeri boyunca insani yardım alanında ve BMMYK içerisinde çeşitli tecrübeler edinmiştir. 1991 Körfez Krizi sırasında Silopi Saha Ofisi’nde başladığı kariyerine 1992-2016 yılları arasında mülteci statüsü belirleme alanında devam etmiştir. Bu süre içerisinde mülteci statüsü belirleme prosedürü altında binlerce bireyle mülakat yapmış ve Irak, İran ve Afganistan gibi menşe ülke bilgileri üzerine kapsamlı araştırmalar yürütmüştür.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde mültecilere yönelik ciddi hadiselerin yaşanması üzerine Atlı 2016 yılından itibaren mültecilerin ev sahibi toplulukla barış içinde birarada yaşaması ve sosyal uyumlarına yönelik çalışmalar yapmıştır.

2019 yılı başında Saha Sorumlusu unvanıyla, Türkiye’nin 50 ilinde mültecilere yönelik varolan yapıları desteklemek, mültecilerin temel hak ve hizmetlere erişimini sağlayacak yeni yapıların kurulmasına yardımcı olmak ve hükümet ve sivil toplum tarafından yürütülen sosyal uyum çalışmalarını desteklemek üzerine çalışmalar yürüten Ankara Saha Ofisi’nde Müdür olarak görevlendirilmiştir. Görev alanı dahilindeki 50 ilde bulunan belediyeler, imamlar, muhtarlar, STK’lar, mülteci temsilcisi gruplar/topluluklar ve üniversiteler başta olmak üzere BMMYK-Ankara Saha Ofisi, İl Göç İdaresi Genel Müdürlükleri, İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları gibi devlet kurumlarıyla da ortaklık içerisinde çalışmaktadır.

İnsani yardım alanındaki tecrübesi süresince Atlı, Türkiye’de bulunan hassas durumdaki kişi ve grupların korunması ve desteklenmesine yönelik çalışan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kuruluş ve aktivasyonuna katkı  sağlamıştır.

Yazıyı Paylaş